Aikuislinja

Lukion aikuisopiskelijoilla on monenlaisia tavoitteita. Osa suorittaa lukiotutkinnon saadakseen yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Toiset tulevat lisäämään ammatillista osaamistaan. Muiden oppilaitosten opiskelijat täydentävät tutkintoaan lukio-opinnoilla. Toiset toteuttavat kymmenien vuosien haavettaan saada valkolakki. Joillekin opiskelu on hyvä harrastus pitää yllä henkistä vireyttä. Erilaisista tavoitteista johtuen aikuislinjan opiskelijoiden taustat ovat erilaiset, mikä rikastuttaa opiskelua. 

Aikuislinja toimii iltaisin samoissa tiloissa kuin nuorisoasteen päivälukio, jonka modernit tilat tarjoavat erinomaiset puitteet opiskelulle. Opettajakunta on osin yhteinen päivälukion kanssa. Aikuisena opiskelu edellyttää kykyä sovittaa yhteen päämäärätietoinen opiskelu ja muu elämäntilanne. Joskus elämäntilanteet voivat muuttua, että opiskelut hidastuvat tai loppuvat kokonaan. Keskeytyneisiin opintoihin voi kuitenkin aina joustavasti palata. 

Aikuislinjalla työskentelevät opettajat, apulaisrehtori ja opinto-ohjaaja tukevat parhaalla mahdollisella tavalla opiskelijoita opintojen loppuunsaattamisessa. Ylioppilaskokeet tehdään tietokoneella ja  oppimateriaalit ovat digitalisoituneet. Tämä muutos on tuonut haasteita myös aikuisopiskelijoille. Siksipä monilla kursseilla opettajamme tutustuttavat ja totuttavat opiskelijoitamme uudenlaisten verkkomateriaalien ja verkko-opiskelumenetelmien käyttöön. Unelmilla ei ole parasta ennen päivämäärää, mutta tavoitteiden toteutuminen vaatii deadlineja ja rohkeutta aloittaa uusia juttuja. Asioilla on taipumus ratketa ja me ihmiset olemme oppivaisia! Tartu tilaisuuteen ja tule meille Järvenpään lukion aikuislinjalle opiskelemaan!

Jaa juttu: