MATEMATIIKKA JA LUONNONTIEDELINJA

Valtakunnallinen erityistehtävä

Järvenpään lukion matematiikka- ja luonnontiedelinja tarjoaa luonnontieteistä kiinnostuneille nuorille mahdollisuuden painottaa lukio-opintojaan mieltymystensä mukaan. Tämän mahdollistaa valtakunnallinen erityistehtävä, jonka nojalla linjan opiskelijat saavat jättää opinto-ohjelmastaan pois lukion tuntijaon mukaisia pakollisia kursseja. Laaja koulukohtainen kurssitarjonta antaa linjan opiskelijoille hyvän pohjan jatko-opintoihin. Opiskelua rikastuttavat opetuksen perustuminen kokeelliseen työskentelyyn, vuosittain toteutettavat kansainväliset projektit sekä korkeakouluihin ja yliopistoihin ja yrityksiin toteutettavat vierailut. Moderni oppimisympäristö ja samanhenkiset opiskelutoverit lisäävät opiskelumotivaatiota.

Luma-linjan vuodesta 2013 ylläpitämään blogiin TÄSTÄ.


Opinnot

Matematiikka- ja luonnontiedelinjan opiskelijat opiskelevat vähintään 150 opintopistettä, kuten muutkin lukiolaiset. Linjan opiskelijoilla on kuitenkin oikeus poiketa normaalista tuntijaosta eli he voivat painottaa opintojaan matemaattis-luonnontieteellisiin opintoihin. Opiskelijat voivat jättää opinto-ohjelmastaan pois 16 opintopistettä pakollisia opintoja, mikäli linjan vaatimusten mukaiset opinnot tulevat suoritetuiksi. Jokaisesta oppiaineesta on kuitenkin suoritettava vähintään puolet pakollisista opinnoista.

Linjan opiskelijoiden tulee valita opinto-ohjelmaansa vähintään 24 opintopistettä valinnaisia matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opintoja. Näistä vähintään 16 opintopistettä on oltava paikallisia (ei valtakunnallisia) opintoja. Paikallisista opinnoista edelleen korkeintaan 6 opintopistettä saa olla ylioppilaskokeeseen valmentavia abikertausopintoja.

Luma-aineiden pakolliset opinnot opiskellaan lumalinjan omissa ryhmissä. Biologiassa ja maantieteessä opiskellaan oman ohjausryhmän mukana, fysiikassa ja kemiassa tavallista laajemman kokeellisuuden mahdollistavissa pienemmissä ryhmissä. Myös valinnaisissa opinnoissa lumalinjan opiskelijat muodostavat osittain omat ryhmänsä.

Matematiikka on luonnontieteen kieltä, joten kaikki linjan opiskelijat valitsevat pitkän matematiikan. Pitkän matematiikan pakolliset kurssit opiskellaan oman ohjausryhmän mukana. Jos pitkän matematiikan opiskelu tuottaa suuria vaikeuksia, sen voi vaihtaa lyhyeen matematiikkaan.


Opintojen koostumus

Lumalinjan opiskelijoille on suositeltavaa suorittaa useasta luonnontiedeaineesta valinnaisia opintoja, jotta lumalinjan vaatimukset täyttyvät. Valtakunnallisia valinnaisia opintoja ovat esimerkisi fysiikassa FY3-FY8 (yhteensä 12 opintopistettä) ja biologiassa BI4-BI6 (yht. 6 op.)

Paikallisia lumaopintoja on tarjolla kaikissa luma-aineissa. Näihin kuuluu lukion oppimäärää syventäviä, laboratoriotyöskentelyyn painottuvia ja yo-kirjoituksiin valmentavia opintojaksoja sekä kansainvälisiä projekteja. Alla on lista paikallisista opintojaksoista.

Matematiikka

 • MAA13 – Abikertaus (2 op.)
 • MAA14 – Matriisit ja kompleksiluvut (2 op.)
 • MAA15 – Integraalilaskenta 2 (2 op.)
 • MAA16 – Matemaattinen mallintaminen (2 op.)

Fysiikka

 • FY9 – Abikertaus (2 op.)
 • FY10 – Syventävä mekaniikka (2 op.)
 • FY11 – Syventävä sähkömagnetismi  (uusi lukuvuodelle 2022-2023) (2 op.)
 • FY12 – Fysiikan labrat (uusi lukuvuodelle 2022-2023) (2 op.)
 • FY13 – Avaruus ja teknologia (kv. projekti) (3 op.)
 • FY14 – Hiukkaskiihdyttimet (kv. projekti) (2 op.)
 • FY15 – Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi  (verkko-opinnot) (2 op.)

Kemia

 • KE7 – Abikertaus (2 op.)
 • KE8 – Kemian labrat (2 op.)
 • KE9 – Arkikemia (2 op.)

Biologia

 • BI7 – Abikertaus (2 op.)
 • BI8 – Ihmisen elämänkaari (2 op.)
 • BI9 – Biologian labratyöskentely (2 op.)
 • BI10 – Eläinten käyttäytyminen (2 op.)
 • BI11 – Terveys ja mikrobiologia (2 op.)
 • BI12 – Digikokoelma (kesäopinnot) (2 op.)

Maantiede

 • GE5 – Abikertaus (2 op.)
 • GE6 – Maailman kehittyneisyyserot (2 op.)

Tietotekniikka

 • TIE2 – Robotiikka (2 op.)
 • TIE3 – Peliohjelmointi (2 op.)
 • TIE4… TIE10 – Tekoäly ja ohjelmointia (verkko-opinnot) (kukin 2 op.)

Oppiaineiden yhteiset ja muut

 • Maailman ja suomen ekosysteemit (BIGE) (2 op.)
 • Biokemiaa kokeellisesti (BIKE) (2 op.)
 • Terveysmaantiede (GEBI) (2 op.)
 • Ilmastonmuutos (ILMU) (4 op.)
 • Koodaa ja animoi (kuvataide, tietotekniikka) (2 op.)
 • Luonnontieteiden latina (LAB9) (2 op.)
 • Tuusulanjärvi (TUUS) (4 op.)
 • Matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin liittyvät kansainväliset projektit (esim. Buchholz -Saksa) (pääsääntöisesti 2 op.)

Hakeminen

LUMA-linjalle haetaan yhteishaussa omana hakukohteenaan. Linjalle ei ole pääsykoetta.
Tarkat hakuohjeet löydät TÄÄLTÄ.

Jaa juttu: