Keneen ottaa yhteyttä?

 • Arvosanat, arvostelun tarkistus
  aineenopettaja, rehtori
 • Erityisruokavaliot
  keittiö
 • Itsenäinen suoritus
  lomake Wilmassa
  aineenopettaja ennen jakson alkua tai jakson ensimmäisten 5 päivän aikana
 • Koulumatka- ja opintotuki
  lomakkeet Kelan nettisivuilta tai opintotoimisto
 • Kurssisuoritusten hyväksiluvut
  rehtori, lukiosihteerit
 • Lokerokaapit tavaroiden säilytykseen
  ryhmänohjaaja, apulaisrehtori
 • Lukitodistus
  erityisopettaja, aineenopettaja
 • Löytötavarat ja tavaroiden katoamisilmoitukset
  vahtimestari
 • Opiskelijan osoitteen tai puhelinnumeron muutos
  opiskelija ja huoltaja päivittävät tiedot wilmaan
 • Poissaoloilmoitukset
  • lomake Wilmassa
  • aineenopettaja ja ryhmänohjaaja (sairaus jne.)
  • ryhmänohjaaja (1 – 5 päivän lomat)
  • apulaisrehtori (yli 5 päivän loma)
  • rehtori (yli 2 viikon lomat, vaihto-oppilasvuosi)
 • Sähköiset kulkutunnisteet
  vahtimestari vastaa avainten hallinnasta
 • Takuuviat ja ongelmat kannettavissa tietokoneissa
  Timo Vesanen, Pasi Ranne
 •  Uusintakuulustelut
  Sähköinen ilmoittautumislomake lukion kotisivuilla
 • Edutunnukset salasanojen vaihto opiskelijoille
  digitiimin jäseniltä: Joona Svala, Pasi Ranne, Timo Vesanen, Tomi Hoviaro, Ilona Paananen ja Tuija Haapala
 • Wilma-tunnukset vanhemmille ja kirjoituksia uusiville
  Lukiosihteerit
Jaa juttu: