YTY- ja DRAAMA-suuntautumisvaihtoehdot


Yhteiskunta, talous ja yrittäjyys- suuntautumisvaihtoehto

Järvenpään lukion yhteiskunta, talous ja yrittäjyys (YTY) –suuntautumisvaihtoehdon tarkoituksena on tarjota opiskelijoille lukion oppimäärää syventävämpi katsaus yhteiskunnallisiin aineisiin. Suuntautumisvaihtoehto rakentuu lukion pakollisten kurssien lisäksi lukuisista erikoiskursseista. Suuntautumisvaihtoehto ei kuitenkaan aiheuta opiskelijalle erityisen monia lisäkursseja.

Saat suorittamisesta erillisen todistuksen ylioppilasjuhlien yhteydessä.

Tavoitteitamme ovat:

  • Yhteiskunnallisen tiedon syventäminen
  • Sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden edistäminen
  • Yhteistyö yritysten, elinkeinoelämän ja eri oppilaitosten kanssa
  • Toiminnallinen oppiminen
  • Jatko-opiskeluvalmiuksien kehittäminen

Suuntautumisvaihtoehto luo valmiuksia:

  • kaupallisiin jatko-opintoihin
  • valtiotieteellisiin jatko-opintoihin
  • käytännön yrittäjyyteen
  • kansainvälisiin tehtäviin

sekä helpottaa useimpien ulkomaanprojektien haussa ja on hyvä lisä CV:ssä.


DRAAMA-suuntautumisvaihtoehto

DRAAMA-suuntautumisvaihtoehdossa vahvistuvat ilmaisulliset, näyttämölliset, dramaturgiset ja sosiaaliset taidot. Opinnot ovat käytännönläheistä ja kehollista yhdessä tekemistä, ja tekemisen lomassa kehittyvät elämässä tärkeät vuorovaikutustaidot sekä itsetuntemus. 

Opinnot ovat matkaa itseen, teatteriin ja luovuuteen. Olet sitten draamapolkusi alussa tai pidempään teatteria harrastanut, olet tervetullut matkalle. Tärkeintä on kiinnostus tutkia maailmaa draaman ja teatterin keinoin. Aikaisempaa kokemusta teatteriopinnoista ei siis tarvita. 

Opintoihin kuuluu mm. improvisaatiota ja näyttelijäntyötä, teatteritietoutta, näytelmäproduktio, luovaa kirjoittamista ja teatterin lukiodiplomikurssi. Draamaopiskelijat ovat osallistuneet myös draaman ja äidinkielen yhteiseen kansainväliseen Erasmus+ -hankkeeseen Luxemburgissa.

Katso DRAAMA-suuntautumisvaihtoehdon esittelyvideo TÄÄLTÄ.


Hakeminen

Suuntautumisvaihtoehtoihin haetaan hakemalla Järvenpään lukioon yhteishaussa.
Hakijat valikoidaan koulumenestyksen ja soveltuvuutta arvioivien lähtöpisteiden avulla.
Suuntautumisvaihtoehtoon hakeva täyttää erillisen sähköisen hakulomakkeen.
Tarkat hakuohjeet löydät TÄÄLTÄ.

Jaa juttu: