Käytännön asioita lukion arjessa

Koulun sisäinen viestintä

Wilma on oppilaitoksen sisäinen tiedotusympäristö, jossa voi tehdä kurssivalintoja, seurata opintojen edistymistä, lukea tiedotteita ja lähettää viestejä koulun henkilökunnalle, opiskelijoille ja heidän huoltajilleen. Wilmasta löytyy opiskelijan työjärjestys, kurssitarjotin, arvosanat, ylioppilastutkintosuunnitelma ja ilmoittautumistiedot sekä opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Wilmassa näkyy myös tiedot poissaoloista, jotka opiskelijan / alle 18-vuotiaan huoltajan tulee selvittää.

Opiskelijat saavat tietoa myös info-tv:stä, jossa ilmoitetaan ajankohtaisista asioista kuten esimerkiksi oppituntien poikkeavista järjestelyistä ja koulun yhteisistä tapahtumista. Opiskelijan on syytä seurata wilmaa ja info-tv:tä päivittäin.

Lukiosta saatavat todistukset

Todistukset opintojen aikana ja päättyessä

Jaksotodistukset opiskelija tulostaa itse Wilmasta. Kyseessä olevan jakson arvosanat on merkitty tummennuksilla. Raportin alareunaan tulostuu siihen saakka suoritettujen kurssien lukumäärä. Tähän lukuun sisältyvät myös sellaiset hylätyt numeroarvosanat, joita ei lopulliseen kurssimäärään lasketa. Raportissa näkyy poissaolojen määrä. Opintonsa päättävä opiskelija voi tulostaa Wilmastaan todistuksen lokakuussa (syksyllä valmistuva) tai maaliskuussa (keväällä valmistuva). Siinä näkyy kaikkien suoritettujen oppiaineiden kurssiarvosanat, niiden aritmeettiset keskiarvot ja päättöarvosanat sekä kokonaiskurssimäärä. Päättötodistukseen merkitään kaikki oppiaineet ja niissä suoritettujen kurssien lukumäärä sekä päättöarvosanat opetussuunnitelman mukaisesti. Keskiarvoa ei merkitä päättötodistukseen. Todistuksen lisätietoja -kohdassa tai erillisessä liitteessä voidaan arvioida muutakin kuin opiskeluun liittyvää erityisosaamista sekä koulun tavoitteiden mukaista toimintaa, jota ei arvioida oppiaineita arvosteltaessa. Samalla voidaan täsmentää muussa oppilaitoksessa suoritettuja opintoja.

Lukio-opintojen keskeytyessä ja/tai oppilaitosta vaihdettaessa

Mikäli lukio-opinnot keskeytyvät tai opiskelija vaihtaa toiseen oppilaitokseen, tulee hänen toimittaa Wilmasta tulostettava eroilmoitus lukion toimistoon. Viralliseen erotodistukseen merkitään kaikki lukiossa siihen asti suoritetut kurssit ja niiden arvosanat sekä eropäivä. Myös ammatillisiin yhdistelmäopintoihin tai lukion aikuislinjalle siirtyvien pitää tehdä eroilmoitus. Mikäli opiskelijalla ei ole lukio-opintojen keskeytymisen hetkellä tiedossa jatkopaikkaa opintojen, työn tai kuntoutuksen piirissä, lähetetään tieto tilanteesta opiskelijan kotikunnan etsivään nuorisotyöhön. Etsivä nuorisotyö ottaa yhteyttä nuoreen ja ohjaa tarvittavien palveluiden pariin sekä auttaa jatko-opintoihin ja/tai työhön hakeutumisessa.

Ruokailukäytännöt

Muistathan noudattaa omaa ruokailuvuoroa. Näin vältät ruuhkat ja saat sujuvan ja miellyttävän lounastauon. Klo 11.- 13.00 areena on varattu vain ruokailijoille. Saat syödä niin paljon kuin haluat, mutta syöthän kaikki mitä otat lautasellesi. Seuraamme päivittäin ruokahävikkiä. Erityisruokavalioilmoitukset tehdään terveydenhoitajan kautta ja poissaolot voi ilmoittaa keittiön puhelimeen (040 134 8392) tekstiviestillä.

Ruokalistat löytyvät osoitteesta https://www.jatsioy.fi/ajankohtaista/ruokalistat/ 

Tapaturmailmoitukset

Koulutapaturma-ohje huoltajalle

Järvenpään kaupungin henkilöstön ja opiskelijoiden vakuutusyhtiönä toimii Protector Vakuutus Oy.

Opettaja/terveydenhoitaja tekee opiskelijoiden ryhmätapaturmailmoituksen  Protectorvakuutukselle.

HENKILÖKUNNALLE
Ryhmätapaturmaohjeistus löytyy  täältä
Tapaturmailmoitus täytetään  täällä.

Sähköiset avaintunnisteet ja kulunvalvonta

Opiskelijat kuittaavat käyttöönsä henkilökohtaiset sähköiset avaintunnisteet, joilla kuljetaan lukiorakennukseen. Avaimilla pääsee koulupäivinä sisään klo 7 – 17 . Opiskelijoiden kulkuoikeuksia voidaan laajentaa (esimerkiksi opiskelijakunnan toimihenkilöt). Vierailijat kulkevat lukiorakennukseen pääovesta soittamalla ovisummeria, jolloin lukion vahtimestari avaa oven. Turvallisuuden lisäämiseksi oppilaitoksen sisä- ja ulkotiloihin on asennettu nauhoittava kameravalvonta. Opiskelijat eivät saa päästää sisään koulun ulkopuolisia. Avaintunnisteet tulee säilyttää huolellisesti välttäen mekaanista rasitusta ja sähköisten laitteiden aiheuttamaa vioittumista (vrt. pankkikortti). Mikäli tunnisteen nahkainen suojakuori ratkeaa liitoksistaan, uuden voi noutaa vahtimestareilta (INFO) tai lukiosihteeriltä (1097), joka vastaa avaintunnisteiden jakamisesta ja hallinnoinnista. Avaimen katoamisesta on välittömästi ilmoitettava vahtimestarille/lukiosihteerille, jotta sen asiaton käyttö voidaan estää. Kadonneesta, vioittuneesta tai määräpäivään mennessä palauttamatta jääneestä avaimesta peritään 20 euroa.

Vaatteiden ja tavaroiden säilytys

Lukion ala-aulassa on kameravalvottu vaatesäilytys, jonne päällysvaatteet jätetään. Rahat ja arvoesineet on säilytettävä lukitussa tilassa tai kuljetettava mukana. Opiskelijat voivat lunastaa henkilökohtaisen, numerosarjalla toimivan säilytyslokeron, joita on koulun käytävillä. Lokeroa voi tiedustella ryhmänohjaajalta. Lokeron käytöstä peritään 5 euron käyttömaksu, joka kattaa koko lukioajan. Opintojen päättyessä tarkistetaan lokerikon kunto. Mikäli lokeroa ei ole käytetty asianmukaisesti, voi opiskelija joutua korvausvelvollisuuteen.

Pysäköinti

Kaupunki valvoo tehostetusti pysäköintiä. Pysäköimällä oikein välttää sakkomaksut. Henkilökuntapaikat on erikseen merkitty eivätkä opiskelijat saa pysäköidä niihin. Mikäli parkkipaikoista on pulaa, lukiolaiset saavat pysäköidä jäähallin parkkipaikalle. Piirosen parkkialueella on kahden tunnin parkkiaika ja se on ensisijaisesti tarkoitettu Piirosen asiakkaille. Mopoautojen pysäköinti on kielletty P:n alla olevin lisäkyltein, joissa on vain henkilöauton ja pakettiauton kuva.

Jaa juttu: