MUSIIKKI- JA TANSSILINJA

Musiikkilinja

Järvenpään lukion musiikkilinja tarjoaa musiikista kiinnostuneelle opiskelijalle monipuolista ja laaja-alaista musiikin opetusta musiikkiin suuntautuneessa ryhmässä. Musiikkilinjalaiset saavat hyvän pohjan musiikin ammattiopintoihin ja musiikkilinjasta on hyötyä musiikkia sekä taiteellista yleissivistystä sivuavaan koulutukseen hakeutuessa. 

Järvenpään lukion musiikkilinja tekee yhteistyötä Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston ja  Sibelius-Akatemian kanssa.

Opinnot musiikkilinjalla painottuvat ”tekemällä oppimiseen” eli yhteissoittoa erilaisissa kokoonpanoissa ja esiintymisiä on runsaasti. Opintoihin kuuluu myös mm. musiikin teoriaa ja- historiaa, musiikin teknologiaa, workshop-toimintaa, sekä lukiodiplomin tekeminen. Musiikkilinjalaisilla on mahdollisuus saada henkilökohtaisia laulu-ja soittotunteja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistossa, sekä osallistua musiikkiopiston ja SibeliusAkatemian järjestämiin työpajoihin.

Tanssilinja

Järvenpään lukion musiikki-ja tanssilinjan tanssin opinnot tarjoavat  tanssista kiinnostuneelle mahdollisuuden monipuoliseen tanssin opiskeluun. Tanssin opinnoissa tutustutaan tanssin alaan länsimäisen  taidetanssin perinteistä tähän päivään. Tavoitteena on tarjota opiskelijalle  laaja-alainen näkemys tanssista taiteenlajina sekä tukea oman luovuuden ja liikeilmaisun syventymistä. Tanssin opinnot antavat  valmiuksia tanssia ja taiteellista yleissivistystä sivuaviin  koulutuksiin. Opetus järjestetään yhteistyössä Keski-Uudenmaan  tanssiopiston kanssa. 
 
Tanssilinjan opiskelijat muodostavat tiiviin ryhmän, jossa painottuvat  yhdessä tekeminen ja oppiminen sekä runsaat esiintymismahdollisuudet.  Opintojen aikana tehdään yhteistyötä myös muiden taide- ja ilmaisuaineiden, erityisesti musiikkilinjalaisten kanssa.  Tanssilinjalla pääsee kokeilemaan eri tanssilajeja ammattitaitoisten  ja innostavien opettajien johdolla. Käytännön opintojen lisäksi  tanssilinjalla käydään läpi tanssitietoutta tanssihistoriasta  esitysanalyysiin. Opinnot tarjoavat tilaa myös omalle luovuudelle ja  opiskelijoita kannustetaan tekemään omia  esityksiä ja projekteja. 

Musiikki- ja tanssilinja Instagramissa


Opinnot

Musiikin opinnoissa opiskeleva suorittaa yhteensä 10 musiikin opintojaksoa, joista kaikille pakollisia yhteisiä kursseja 8. Loput kaksi voi valita kiinnostuksen mukaan lukion runsaasta musiikin opintotarjonnasta.

Tanssin opinnoissa opiskelevat suorittavat lukioaikana vähintään 
10 tanssin opintojaksoa, joista 8 on kaikille pakollisia. Kaksi opintojaksoa voi valita muista tanssilinjan opinnoista ja/tai hyväksilukea lukion ulkopuolisista tanssitunneista. 

Lisätietoa opintojen sisällöistä ja rakenteesta opinto-oppaasta.


Haku musiikki- ja tanssilinjalle

Musiikki- ja tanssilinjalle haetaan yhteishaussa omana hakukohteenaan.
Musiikki- ja tanssilinjalle hakeva osallistuu pääsykokeeseen.
Tarkat hakuohjeet löydät TÄÄLTÄ.

Jaa juttu: