Jälkiohjaus

Valmistuneella opiskelijalla, joka ei ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, on oikeus saada opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin ohjausta valmistumista seuraavan lukuvuoden aikana. Ohjauksesta vastaavat lukion opinto-ohjaajat alla olevan jaon mukaisesti. Ohjaus voi olla yleisinfoja ja/tai henkilökohtaista ohjausta lukiolla tai etäyhteydellä toteutettuna.

· Essi Elomaa : 19S1, 19DEJ

· Mia Holmberg: 19S2,19CI

· Maija Kärävä : 19S3, 19BF

· Kirsi Laitinen: 19S2, 19HG

· Katariina Talvensaari: 19S3, 19A

+ 18K, 18S1,18S2, 18S3 oman opinto-ohjaan mukaan

Sinun on mahdollista saada ohjausta ja neuvontaa myös Ohjaamo Järvenpäästä.

Jaa juttu: