Opiskelijoiden tietokoneet

Opiskelu vaatii kannettavan koneen

Opiskelu nykymuotoisessa lukiossa vaatii henkilökohtaisen kannettavan tietokoneen. Oppivelvollisuuden myötä koneet hankkii lukio ja oppivelvollisten edellytetään käyttävän koulun kautta saatuja koneita (ikäluokat, jotka eivät kuulu oppivelvollisuuden piiriin käyttävät itsehankittua konetta). Konetta käytetään opiskeluun oppitunneilla, kokeissa, kotona ja tietenkin myös kirjoituksissa. Kone luovutetaan opiskelijalle ryhmänohjaajien avustuksella ensimmäisenä koulupäivänä.

Ryhmänohjaajat ja opettajat opastavat opiskelussa vaadittavien ohjelmistojen käyttöä, mutta tietokoneen peruskäyttö (mm. ohjelmistojen asentaminen) täytyy hallita itse. Aina lukuvuoden alussa järjestetään aloittaville opiskelijoille johdanto-opintojakso, jossa opastetaan koulun tietoteknisten järjestelmien ja ohjelmistojen peruskäyttöä. Eri aineiden opintojaksoilla syvennetään sitten opintojen mittaan ainekohtaista osaamista.

Tunnukset, tulostaminen ja lukion oppimisympäristöt

Lukion oppimisympäristöjen, pilvipalveluiden, Deskun, Wilman, Moodlen ja koulun koneiden käyttö vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Naapuripaikkakunnilta tulevat saavat ne koulun alkamisen yhteydessä ryhmänohjaajalta ja Järvenpääläisillä säilyvät perusopetuksessa annetut tunnukset. Tunnus on muotoa etunimi.sukunimi@edu.jarvenpaa.fi. Salasana on henkilökohtainen ja täytyy vaihtaa tietoturvasyistä kolmen kuukauden välein. Vaihtaminen tapahtuu lukion kiinteiltä koneilta tai myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

Langattomaan verkkoon (EDU186) opiskelijat kirjautuvat samoilla tunnuksilla. Kirjautuminen täytyy uusia aina salasanan uusimisen jälkeen. Tunnuksilla voi myös tulostaa kopiokoneeseen, joka sijaitsee areenalla 2 kerroksen kirjaston edessä. Tulostaa voi niin koulun koneilta kuin lukion langattomaan verkkoon kytketyiltä omilta laitteilta. Tunnuksilla voi myös kopioida.

Koulun oppimisalusta sisältää Microsoftin Onedrive-pilvipalvelun, johon tallennetaan opiskelun aikana syntyvä materiaali. Onedrivesta opiskelija saa ladata käyttöönsä opiskeluajaksi ilmaiseksi Office-ohjelmistopaketin opiskeluajaksi enintään viidelle eri koneelle.  Käyttöoikeus Onedriveen katkeaa kun valmistuu, joten sisältö, minkä haluaa talteen lukion jälkeen, tulee ladata itselle ennen opintojen päättymistä.

Tarkemmat tiedot asennettavista ohjelmistoista ja koulussa käytettävistä oppimisalustoista annetaan johdanto-opintojaksolla, jossa ohjelmistot myös asennetaan koulusta saadulle koneelle. Lisäksi opintojaksolla harjoitellaan tärkeimpien ohjelmistojen ja järjestelmien peruskäyttöä. Opintojakson tarkoituksena on auttaa opiskelija alkuun lukiossa vaadittavien taitojen osalta ja luoda tasavertaiset lähtökohdat harjoitella lukion vaatimaa tietoteknistä osaamista.  Ylioppilaskirjoituksissa tarvittaviin ohjelmistoihin voi tutustua etukäteen  Abitti-tikun ohjelmistot -sivustolta.


Ongelmatilanteet

Yritä ongelmatilanteissa ratkaista ensin ongelma itse johdanto-opintojakson vinkkien ja kavereiden avulla. Oppitunneilla voi myös kysyä apua tiettyyn aineeseen liittyvien ohjelmistojen käytöstä. Jos et onnistu ratkaisemaan ongelmia, ota yhteyttä ensisijaisesti digitiimin jäseniin Joona Svalaan tai Mirva Paavolaan Wilmalla tai sähköpostitse. Alla tarkempi lista henkilöistä, joihin ottaa yhteyttä eri asioissa:

Abitin ohjelmistojen ja sähköisten oppikirjojen käyttöön liittyvät ongelmat: ko. aineen opettajat.

Salasana- ja tunnusongelmat Joona Svala, Mirva Paavola ja Timo Vesanen.

Tietokoneongelmat ja takuuviat Timo Vesanen.

Abittitikkuongelmat Joona Svala, Mirva Paavola ja Timo Vesanen.

Moodleen liittyvät ongelmat Tuija Haapala ja Ilona Paananen.

Onedriveen, Teamsiin ja Office 365 liittyvät ongelmat Mirva Paavola ja Joona Svala.

Deskuun liittyvät ongelmat Joona Svala.

MOT-sanakirjaan liittyvät ongelmat Susanne Heinonen.


Käyttösääntöjä koulun kiinteille käytävätietokoneille

Älä luovuta salasanaasi muille tai käytä muiden tunnuksia.
Muista uloskirjautuminen aina koneilta poistuessasi.
Jos edellinen käyttäjä ei ole kirjautunut ulos, kirjaudu silloinkin omilla tunnuksillasi.
Koulun kiinteille koneilla ei saa asentaa ohjelmia tai pelejä tai säätää laitteiden asetuksia.
Jos unohdat tunnuksesi tai salasanasi vanhentuu, ota yhteyttä digitiimin opettajiin (vanhentuneen salasanan voi uusia Edisonin kirjautumisesta itse).
Käytä koulun laitteita vastuullisesti ja muista netiketti.
Sääntöjen rikkomisesta seuraa tapauskohtaisesti kurinpidollisia toimia.

Jaa juttu: