Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto on lukion valtakunnallinen päättötutkinto, johon kuuluvat kokeet järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Kevään kirjoitukset ovat helmi-maaliskuussa ja syksyn kirjoitukset syyskuussa. Tutkinnon voi suorittaa yhdellä tai maksimissaan kolmella peräkkäisellä tutkintokerralla (kevät/syksy).

Uudessa  (koskee keväällä 2022 ja sitä myöhemmin kirjoituksensa aloittaneita) tutkintorakenteessa ylioppilastutkintoon on sisällytettävä vähintään viiden tutkintoaineen kokeet. Kaikkien kokelaiden on sisällytettävä tutkintoonsa äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine. Kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe.

Kokelas voi ilmoittautua maksuttomasti viiteen ensimmäiseen kokeeseen. Seuraavista kokeista peritään maksu. Jos kokelas ilmoittautuu saman tutkintokerran aikana useaan kokeeseen siten, että kokeita tulee yhteensä enemmän kuin viisi, kokelas valitsee maksuttomasti suoritettavat kokeet.

Jos kokelas saa maksuttomasti suoritetusta kokeesta hylätyn arvosanan, hän saa uusia kokeen ilman maksua muutamin poikkeuksin. Hylätyn kokeen uusimisesta peritään maksu esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • Kokelaan koe on hylätty, koska kokelas on jättänyt saapumatta koetilaisuuteen.
  • Kokelaan koe on hylätty, koska kokelas ei ole jättänyt koesuoritusta arvosteltavaksi.
  • Kokelaan koe on hylätty vilpin tai koetilaisuuden järjestyksen häiritsemisen vuoksi.

Opiskelijalla on oikeus osallistua ylioppilaskokeeseen opiskeltuaan kyseisen oppiaineen pakolliset kurssit ennen koetta. Ylioppilaskokeen tehtävät laaditaan kussakin oppiaineessa valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien oppimäärien mukaisesti. Siksi on suositeltavaa, että opiskelija opiskelee pakollisten kurssien lisäksi myös mahdollisimman paljon syventäviä ja soveltaviakin kursseja niistä aineista, joita hän aikoo kirjoittaa.

Erityisjärjestelyt ylioppilaskirjoituksissa

Ylioppilaskirjoituksissa on mahdollista saada erityisjärjestelyitä lukivaikeuden, vieraskielisyyden, vaikean elämäntilanteen, sairauden tai vamman takia. Erityisjärjestelyitä ovat mm. pidennetty koeaika, oikeus suurempaan näyttöön, oikeus suurentaa kirjasinkokoa, pienryhmätila, erillinen tila yksin, vapautus kuullunymmärtämiskokeesta, avustajan käyttö ja lepotilan käyttö. Oheisessa linkissä on ylioppilastutkintolautakunnan ohjeita: https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/erityisjarjestelyt

Erityisjärjestelyiden saaminen edellyttää lukivaikeusasioissa erityisopettajan lukilausuntoa ja opettajien lausuntoa. Sairaudessa ja vammassa edellytetään erikoislääkärin lausuntoa. 

Yo-kirjoitusten erityisjärjestelyanomuksien aikatauluista tiedotetaan Wilmassa.

Huomattavaa:  Erityisjärjestelyiden saamisen edellytys on pääsääntöisesti, että vastaavia järjestelyitä on käytetty opiskelun aikana lukiossa. 


Ilmoittautuminen yo-kirjoituksiin

Kirjoituksiin ilmoittaudutaan ilmoittautumisaikana ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy Wilmasta. Tarkemmat ohjeet ja aikataulut löytyvät Wilman tiedotteista. Yo-tutkintoa hajauttavan on ilmoittauduttava jokaiselle kirjoituskerralle erikseen.

Yo-kirjoituksiin liittyvät yhteydenotot tulee lähettää lukio@jarvenpaa.fi –osoitteeseen.

Lisätietoja löytyy Wilmasta sekä ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

Ylioppilastutkinnon koepäivät

Yo-kokeiden luokat 2024 Kevät

Yo-ohjeita

Jaa juttu: